--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Czernica (+skrypty) 28 grudnia 2017 roku

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 2230
Skrypt do XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 28-12-2017

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy ,sołtysów , dyrektorów placówek , obecnych gości i widzów TVL

0:40 Przedstawienie propozycji porządku obrad

- 1. stwierdzenie prawomocności obrad

- 2. przyjęcie porządku obrad

- 3. zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji

- 4. informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

- 5. sprawozdanie wójta z działań w okresie między sesyjnym

- 6. rozpatrzenie projektów uchwał

6.1 zmiany w budżecie gminy na rok 2017

6.2 niezrealizowane wydatki budżetowe

6.3 zmiana uchwały 32/268/2017 ws udzielenia pomocy finansowej dla powiatu w zakresie współfinansowania realizacji zadania – remont drogi 1923D w Kamieńcu

6.4 dotacje udzielane dla placówek przedszkolnych i szkolnych dla których gmina jest organem rejestrującym

6.5 budżet gminy Czernica na rok 2018

6.6 wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2018-2027

6.7 zmiana uchwały 38/262/2013 ws określenia przystanków dla komunikacji wewnętrznej na drogach gminnych

- 7. interpelacje i zapytania radnych

- 8. odpowiedzi na zapytania radnych z pop. Sesji

- 9. wnioski i oświadczenia radnych

- 10. Zamknięcie obrad2:15 Stwierdzenie prawomocności obrad – 14 radnych obecnych na sesji , przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji

2:30 Informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

5:05 Punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta

12:55 zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – referuje skarbnik gminy

13:50 odczytanie projektu uchwały

16:20 skarbnik przypomina o autopoprawce do budżetu

17:10 ponowne odczytanie poprawionego projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za , czyli jednogłośnie

19:30 punkt 6.2 porządku obrad – referuje skarbnik gminy

20:40 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za , czyli jednogłośnie

22:25 punkt 6.3 porządku obrad – referuje pracownik gminy , powiat nie zdążył wykonać zaplanowanych prac na ten rok stąd konieczność przeniesienia środków finansowych do budżetu na rok 2018

24:00 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za czyli jednogłośnie

26:25 punkt 6.4 porządku obrad przedstawia sekretarz Zaraś

27:15 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za czyli jednogłośnie

30:20 punkt 6.5 porządku obrad , projekt budżetu przedstawia skarbnik gminy

37:20 radny Jaskuła zwraca uwagę iż przychody z podatków PIT rosną zadowalająco ale bardzo słabo przychody z podatków CIT , wniosek - należy zadbać o nowe inwestycje i nowe firmy na naszym terenie

39:45 radna Moroz jako przewodnicząca komisji budżetu przedstawia opinię komisji

42:20 projekt uchwały ws budżetu gminy na rok 2018

43:20 z-ca wójta przypomina iż zgodnie z procedurą jest obowiązek odczytania opinii RIO w sprawie budżetu

45:30 odczytanie uchwały 5/240/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

51:30 ponowne odczytanie projektu uchwały

1:00:05 przewodnicząca komisji budżetowej przedstawia stanowisko komisji

1:00:50 głosowanie – 14 głosów za , czyli jednogłośnie

1:01:15 wójt gminy składa podziękowania za przygotowanie oraz zatwierdzenie budżetu

1:03:40 punkt 6.6 porządku obrad wieloletnia prognoza finansowa – referuje skarbnik gminy

1:10:00 odczytanie uchwały 5/242/2017 RIO na temat wieloletniej prognozy przedstawionej przez gminę

1:15:30 autopoprawka wójta do wieloletniej prognozy – propozycja sfinansowania budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wr.

1:17:50 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za czyli jednogłośnie

1:20:50 punkt 6.7 porządku obrad , lokalizacja przystanków – referuje pracownik gminy

1:23:10 radna Andrus zadaje pytanie nt przystanku w Chrząstawie Małej , wyjaśnia referujący
1:26:30 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za czyli jednogłośnie

1:28:20 Punkty 7 i 8 porządku obrad – przewodniczący stwierdza brak tematów

1:28:25 Punkt 9 porządku obrad – oświadczenia i wnioski radnych

1:28:50 radna Fuchs ponownie przypomina o problemie kanalizacji w obu Chrząstawach

1:29:30 aktualną sytuację w tym temacie przedstawia z-ca wójta A.Czech

1:33:15 gość p.Kamil zadaje pytanie ws komunikacji zbiorowej

1:33:50 sołtys Czernicy składa podziękowania w imieniu mieszkańców za sprawnie wykonaną inwestycję dot. oświetlenia osiedla i prosi „ o jeszcze”

1:37:30 przewodniczący Kusiak zamyka obrady , składa życzenia noworoczne

Opracował B.L.