--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Czernica + skrypt 18 października 2017 roku

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 1614
Skrypt do XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 18-10-2017

0:15 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta i pracowników gminy sołtysów, dyrektorów placówek gminy oraz obecnych gości

0:35 Przedstawienie propozycji porządku obrad
Stwierdzenie prawomocności obrad – 14 radnych obecnych na sesji

1:45 Radna Fuchs wnosi o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt pierwszy proponuje przedstawienie przyczyn opóźnień przy projektowaniu sieci kanalizacji w obu Chrząstawach

2:45 Głosowanie nad przyjęciem dodatkowego punktu obrad – 12 radnych za 2 wstrzymało się od głosu

3:15 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad z poprawką – 14 radnych za

3:45 Zabiera głos projektant A.Wartalski – projekt dotyczy umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji wykonanej 10 lat temu uwzględniającej aktualne warunki zagospodarowania terenu. Projektant informuje iż od maja 2016 do dnia dzisiejszego nie otrzymał właściwych materiałów do projektowania czyli aktualnych map zagospodarowania terenu ( te które otrzymał są niezgodne z rzeczywistością ) a w momencie gdy gmina naliczyła mu kary umowne za niewykonanie prac umownych, odstąpił od dalszych prac mimo wykonania projektu dla Chrząstawy Małej i oczekuje na reakcje władz gminy lub rozwiązanie na drodze sądowej

19:05 Pytania radnych Iwony Fuchs i Anny Andrus do projektanta

19:15 Pytanie ze strony radnej Sabiny Jasińskiej jw

25:40 Głos zabiera z-ca wójta , przedstawia całkowicie odmienne stanowisko władz gminy które nadal oczekują dostarczenia wykonanych prac zgodnie z umową

34:40 Głos w dyskusji zabiera J.Sisler który z ramienia gminy współpracował z wykonawcą projektu. Wg niego po spotkaniu projektanta, geodetów i przedstawiciela gminy, poprawione mapy zostały dostarczone w końcu czerwca 2016 dla Chrząstawy Małej a w końcu lipca dla Chrząstawy Dużej

56:30 Projektant odpowiada na zarzuty J.Sislera i prezentuje całkowicie odmienne swoje stanowisko

1:03:50 Radny Jaskuła proponuje przerwać tą nie prowadzącą do żadnego rozwiązania dyskusję i apeluje do wójta gminy aby w ramach swoich kompetencji rozwiązał problem i doprowadził do wykonania zadania , gdyż sesja R.G. do tego nie służy

1:06:00 Informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

1:09:40 Sprawozdanie wójta z działań w okresie między sesyjnym - do 16 września sprawozdaje z-ca A.Czech

1:35:20 Dalszy okres , po półrocznej nieobecności przedstawia wójt Chlebosz

1:53:00 Rozpatrzenie projektu uchwał ws ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w S.P. gminy

1:53:25 Radna Brandys składa zapytanie , wyjaśnia sekretarz Zaraś

1:59:25 Odczytanie uchwały , głosowanie 14 głosów za uchwałą

2:02:20 Rozpatrzenie projektu zmiany budżetu gminy na rok 2017 , odczytanie uchwały Głosowanie – 13 głosów za uchwałą , 1 głos wstrzymujący

2:06:40 Rozpatrzenie zmiany uchwały 26/215/2017 w/s wieloletniej prognozy finansowej Odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 11 głosów za uchwałą 3 głosy wstrzymujące

2:09:15 Brak interpelacji i zapytań radnych

2:09:40 Oczytanie otrzymanego przez radę apelu Narodowej Komisji obchodów dnia praw rodziny

Wnioski i oświadczenia radnych

2:16:00 - radna Brandys pojemniki na używaną odzież
2:16:50 – z-ca wójta referuje temat
2:21:50 – radna Wolska i Brandys dalszy ciąg dyskusji
2:23:05 – radny Falkiewicz jw.
2:24:20 – podsumowuje przewodniczący R.G. Kusiak
2:26:10 – radna Andrus zgłasza iż przy ul.Stawowej w Chrząstawie Małej został nieuporządkowany teren po wykonawcach prac zleconych przez gminę

2:27:20 Zamknięcie obrad sesji

Opracował B.L.