--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XLVIII (48) Sesja Rady Gminy Czernica (+skrypt) 30 październik 2018 rok

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 3821
Skrypt do XLVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30-10-2018

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek , prezesa ZGK , obecnych gości i widzów TVL

0:45 Przedstawienie propozycji porządku obrad

- 1. stwierdzenie prawomocności obrad
- 2. przyjęcie porządku obrad
- 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji R.G.
- 4. informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym
- 5. sprawozdanie wójta z działań w okresie między sesyjnym
- 6. rozpatrzenie projektów uchwał

6.1 zmiana statutu gminy Czernica

6.2 zmiany w budżecie gminy na rok 2018

6.3 zmiana uchwały 38/202/2013 ws określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy , których właścicielem lub zarządzającym jest gmina

6.4 określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

6.5 nadanie nazwy ulicy w Nadolicach M.

6.6 nadanie nazwy ulicy w Jeszkowicach

6.7 nadanie nazwy ulicy w Jeszkowicach

6.8 nadanie nazwy ulicy w Gajkowie

- 7. interpelacje i zapytania radnych

- 8. odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji

- 9. wnioski i oświadczenia radnych

- 10 .sprawy różne

- 11. zamknięcie obrad
2:30 stwierdzenie prawomocności obrad – 14 radnych obecnych na sesji , przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji

2:50 punkt 4 porządku obrad - informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

5:45 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

10:35 radna Moroz pyta wójta czy zostanie utrzymany harmonogram remontów dróg

11:20 punkt 6.1 obrad zmiana statutu gminy , referuje zca wójta – projekt jest taki sam ponieważ zapowiadana przez radną Moroz poprawka do dziś nie została przedłożona

18:10 radna Moroz tłumaczy iż wynik wyborów samorządowych z 21-10-2018 spowodował iż jej pomysł zmian nie ma sensu

18:40 głosowanie ws zmiany statutu gminy – 8 głosów za/ 1 przeciw/ 5 wstrz. uchwała została przegłosowana

19:10 pkt 6.2 zmiany w budżecie gminy referuje skarbnik

19:35 uchwała , głosowanie - 14 głosów za uchwałą

19:55 radne Moroz i Andrusyn zapytują czy choćby dla gości obecnych na sesji oraz widzów TVL nie należałoby powrócić do odczytywania treści uchwał

20:30 zca wójta A.Czech wyjaśnia – odczytywanie uchwał na sesji zostało zniesione w nowym statucie gminy, projekty uchwał są publicznie dostępne wcześniej

22:55 radna Andrusyn przypomina że w poprzedniej kadencji rady to właśnie goście obecni na obradach byli bardzo niezadowoleni z takiej praktyki

23:30 punkt 6.3 porządku obrad – referuje kierownik referatu Paliwoda

25:30 radna Brandys prosi o uściślenie o które przystanki chodzi

27:30 radna Andrusyn co z nowym przystankiem w Chrząstawie M.

29:00 radna Fuchs pyta kto konsultował lokalizacje przystanków i uważa, że są lepsze rozwiązania

30:55 wójt Chlebosz stara się wyjaśnić omawiane kwestie wywiązuje się wymiana argumentów między wójtem a radną Fuchs

35:25 radna Andrusyn zadaje pytanie czy komisja zagospodarowania przestrzennego pracowała nad tym tematem i jaka jest jej opinia

36:00 radny Jakuła w imieniu komisji udziela odpowiedzi

38:00 radna Moroz brak wiat przystankowych w Wojnowicach co w tym temacie – odpowiada kierownik Paliwoda

39:40 radny Wychudzki powraca do wniosku radnej Andrusyn, krytykuje mocno spóźnione wnioski

40:50 radne Andrusyn i Fuchs – uwagi radnego Wychudzkiego są nie na miejscu

42:35 sołtys Gajkowa zadaje pytanie w sprawie konkretnego przystanku, odpowiada kierownik Paliwoda

42:55 uchwała do pkt 6.3 , głosowanie 14 głosów za uchwałą

43:35 punkt 6.4 obrad referuje kierowniczka GOPS

48:10 uchwała , głosowanie – 14 głosów za uchwałą

48:40 punkty 6.5 6.6 6.7 6.8 nadanie nazw nowym ulicom

uchwały do pkt 6.5 6.6 i 6.7 przegłosowane jednogłośnie

51:05 kontrowersyjna nazwa ulicy w Gajkowie – „Na końcu świata” została zaproponowana na zebraniu wiejskim przez mieszkańców tej ulicy – wyjaśniają sołtys i radny Wychudzki , głosowanie – 13 głosów za uchwałą/ 1 wstrzym.

53:35 punkty 7 , 8 porządku obrad - brak tematów

53:40 spór między radną Moroz a przewodniczącym Kusiakiem

54:45 punkt 9 porządku obrad - wnioski i oświadczenia

54:50 radny Zakręta – podsumowuje mijającą kadencję , dziękuje wszystkim za współpracę

55:50 Sprawy różne

Wójt Chlebosz składa podziękowania całej radzie gminy za 4 lata współpracy wspólnie z przewodniczącym Kusiakiem wręczają dyplomy i pamiątkowe patery wszystkim obecnym radnym

1:02:50 przewodniczący rady Kusiak dziękuje wójtowi za 4-letnią współpracę

1:03:10 na wniosek radnej Moroz – podziękowania dla nieobecnego radnego Falkiewicza

1:03:30 przewodniczący Kusiak przekazuje informację nt oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych

1:04:00 radny Jaskuła w imieniu mieszkańców Dobrzykowic składa podziękowania za wieloletnia pracę w radzie gminy radnej Popiołek ( pracowała od 1991 roku ) do podziękowań dołączają się obecni na sali mieszkańcy Dobrzykowic

1:06:20 sołtys Gajkowa zaprasza wszystkich na wieczornicę z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

1:07:30 radna Andrusyn pyta wójta o tematykę spotkania w dniu 7 listopada – wójt wyjaśnia na czym polega temat „czyste powietrze”

1:09:10 Zamknięcie obrad sesji

Opracował B.L.