--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie

Niepubliczny Żłobek „Kamienieckie Maluchy” ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Kamienieckie Maluchy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 32 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 603 634 567 lub 609 869 063.

 

XLV Sesja Rady Gminy (video +skrypt) Czernica 3 sierpnia 2018 rok

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 1977
Skrypt do XLV Sesji Rady Gminy z dnia 03-08-2018

0:05 Otwierając sesję przewodniczący R.G. proponuje uczcić minutą ciszy pamięć zmarłego Zenona Wardęgi byłego radnego i przewodniczącego R.G. Czernica

0:50 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek , prezesa ZGK , obecnych gości i widzów TVL

0:55 Przedstawienie propozycji porządku obrad

- 1. stwierdzenie prawomocności obrad
- 2. przyjęcie porządku obrad , zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
- 3. rozpatrzenie projektów uchwał
- 3.1 zmiany w budżecie gminy na rok 2018

- 3.2 zmiany uchwały 37/311/2017 ws wieloletniej prognozy finansowej gminy

- 3.3 zmiana uchwały 40/337/2018 R.G. ws podziału gminy na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych

- 4 zamknięcie obrad
2:00 stwierdzenie prawomocności obrad – 9 radnych obecnych na sesji , przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji

2:10 punkt 3.1. porządku obrad , zmiany w budżecie gminy referuje skarbnik

2:55 radna Moroz wnosi o wprowadzenie poprawki do budżetu , przesunięcie kwoty 5000zł na projekt oświetlenia ulicy Orlej w Wojnowicach

4:40 wójt gminy obiecuje iż ten wniosek i inne podobne prośby o zmiany w budżecie zostaną rozpatrzone na następnej sierpniowej sesji

6:00 dyskusja między przewodniczącym Kusiakiem a radną Moroz

6:15 radny Wychódzki – prośba do Pani skarbnik aby uzasadnienia zmian w budżecie były precyzowane jednoznacznie oraz jak zwracane są nienależne świadczenia

8:35 radna Moroz domaga się uwzględnienia jej prośby, składa wniosek formalny

9:45 wójt gminy po raz kolejny wyjaśnia radnej dlaczego nie zmienimy porządku obrad dzisiejszej sesji

11:30 radna Brandys pyta – czy remont ulicy Akacjowej w Ratowicach będzie powrotem prowadzony do realizacji

12:15 radny Jaskuła prosi o zakończenie nieformalnego festiwalu życzeń i realizację porządku obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji

14:25 wójt wyjaśnia powód zwołania nadzwyczajnej sesji , także wnioskuje o realizację zatwierdzonego porządku obrad

15:30 odczytanie projektu uchwały , głosowanie

18:30 przed oddaniem głosu radna Fuchs ma kolejne zapytanie , przewodniczący jednak zarządza głosowanie

19:55 głosowanie – 6 głosów za uchwałą 1 przeciw 1 wstrzymujący się , w czasie gdy oddawano głosy radna Moroz opuściła tę część obrad

20:20 rozpatrzenie projektu uchwały dotyczy pkt 3.2 referuje skarbnik

21:30 odczytanie projektu uchwały , głosowanie 7 głosów za uchwałą 1 wstrzymujący

23:25 punkt 3.3 porządku obrad , zmiana uchwały 40/331/2018 referuje sekretarz Zaraś

W Nadolicach Wlk utworzono dwa okręgi wyborcze , w podziale nie uwzględniono siedmiu ulic których nie było na mapach WROSIP , proponuje się dodanie tych ulic do odpowiadających im okręgów

24:45 radna Brandys pyta czy nadanie nowych nazw ulicom od momentu podjęcia powyższej uchwały w marcu także nie koliduje w przepisami , pytanie uzupełnia radny Wychódzki , sekretarz Zaraś wyjaśnia powyższe wątpliwości

26:10 odczytanie projektu uchwały , głosowanie

8 głosów za uchwałą

29:10 zamknięcie obrad sesji

Opracował B.L.