--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie

Niepubliczny Żłobek „Kamienieckie Maluchy” ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Kamienieckie Maluchy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 32 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 603 634 567 lub 609 869 063.

 

XLIII Sesja Rady Gminy Czernica + skrypt 6 czerwca 2108 rok

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 1257
Skrypt do XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 06-06-2018

0:00 Transmisję rozpoczyna wystąpienie wójta Włodzimierza Chlebosza , z okazji dnia samorządowca, wójt składa życzenia dla radnych naszej gminy

2:00 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek , prezesa ZGK , obecnych gości i widzów TVL

2:20 Przedstawienie propozycji porządku obrad

- 1. stwierdzenie prawomocności obrad
- 2. przyjęcie porządku obrad
- 3. zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
- 4. informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym
- 5. sprawozdanie wójta z działań w okresie między sesyjnym
- 6. rozpatrzenie projektów uchwał

6.1 zmiany w budżecie gminy na rok 2018

6.2 zmiany uchwały 37/311/2017 wieloletniej prognozy finansowej gminy

6.3 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

6.4 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu elektrowni wodnej w Janowicach

6.5 nadanie nazwy ulicy Dębowa w Wojnowicach

6.6 nadanie nazwy ulicy Klonowa w Wojnowicach

6.7 nadanie nazwy ulicy Malinowa w Nadolicach Małych

- 7. interpelacje i zapytania radnych

- 8. odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji

- 9. wnioski i oświadczenia radnych

- 10 .sprawy różne

- 11. zamknięcie obrad
3:50 w imieniu wójta A.Czech składa wniosek o wyłączenie z obrad sesji uchwał z punktów 6.3 i 6.4 dotyczących elektrowni w Janowicach

5:20 głosowanie nad wnioskiem – wynik 15 radnych za

5:35 radny Wychudzki wnosi o włączenie do obrad sesji projektu uchwały ws ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta jako punkt 6.3

5:50 krótka dyskusja , głos zabierają radni Moroz, Kusiak , wyjaśnienia składa A.Czech

8:40 głosowanie ws wprowadzenia nowego punktu 6.3 – 15 głosów za

9:00 Stwierdzenie prawomocności obrad – 15 radnych obecnych na sesji , przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji

9:10 Informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

12:15 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

25:15 zatwierdzenie zmian w porządku obrad , głosowanie 15 głosów za

26:05 punkt 6.1 obrad , zmiany w budżecie gminy referuje skarbnik

26:30 uwagi radnych - radna Moroz informuje że komisja nie została poinformowana o proponowanych zmianach w budżecie , radna Andrusyn pyta co z finansowaniem i projektowaniem kanalizacji w Chrząstawach

27:40 wyjaśnienia co do pytania radnej Andrusyn składa wójt

36:40 radna Fuchs podtrzymuje temat finansowania kanalizacji w Chrząstawach i przesuwania realizacji w czasie

37:50 wójt wyjaśnia po raz kolejny skąd zmiany w budżecie gminy i z czego to wynika

43:20 radna Moroz prosi o uszczegółowienie podpunktu uchwały , wyjasnia skarbnik

44:40 radny Jaskuła dziękuje wójtowi za realizację zadań i składane wyjaśnienia oraz za sprawne pozyskiwanie środków finansowych, polemizuje z niektórymi wypowiedziami radnych

49:55 radna Andrusyn przedstawia swoje stanowisko

50:55 radna Brandys - własne przemyślenia nt współpracy z wojewodą przy finansowaniu wspólnych przedsięwzięć , prosi o omówienie punktów 4 i 7 uchwały

53:50 wójt A.Czech odpowiada i wyjaśnia

1:00:40 radna Popiołek krytykuje wypowiedzi niektórych z radnych przypominając jak to wyglądało za poprzedniego wójta

1:04:10 głos zabiera wójt Chlebosz , polemizuje z wypowiedziami radnych

1:07:00 radny Wychudzki przedstawia specyfikę współpracy z władzami województwa i powiatu przy budowie i remontach dróg oraz zgłasza wniosek o zakończenie dotychczasowej dyskusji

1:10:50 radna Brandys nadal podtrzymuje swoje postulaty

1:12:00 radny Zakręta przedstawia swoje racje

1:14:35 głosowanie ws zakończenia dyskusji , 13 głosów za / 1 wstrzymujacy

1:15:10 odczytanie projektu uchwały ws zmian w budżecie gminy , głosowanie 10 głosów za /1 przeciw/ 3 wstrzymujące

1:18:30 punkt 6.2 porządku obrad , wieloletnia prognoza finansowa gminy , referuje skarbnik

1:19:20 odczytanie projektu uchwały , głosowanie

9 głosów za uchwałą / 5 wstrzym.

1:22:10 punkt 6.3 porządku obrad – uchwała ws ustalenia wynagrodzenia wójta gminy , projekt przedstawia radny Wychudzki

1:29:10 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 12 głosów za/ 2 głosy wstrz

1:31:10 punkty 6.4, 6.5, 6.6 porządku obrad – nadanie nazw ulicom

1:32:40 ulica Dębowa w Wojnowicach, odczytanie projektu uchwały , głosowanie 14 głosów jednogłośnie

1:35:10 ulica Klonowa w Wojnowicach , odczytanie projektu uchwały , głosowanie 15 głosów jednogłośnie

1:37:00 ulica Malinowa w Nadolicach Małych , odczytanie projektu uchwały , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:38:10 punkt 7 porządku obrad – brak interpelacji , punkt 8 w odpowiedzi na zapytania radnych w poprzedniej sesji , odpowiedź w formie pisma od wójta

1:42:25 punkty 9 i 10 porządku obrad

1:42:35 radna Brandys – pytanie o wspólnotę mieszkaniowa w budynku przy Wrocławskiej 54 , szeroko wyjaśnia problem A.Czech

1:51:10 radna Brandys – pieniądze na remont dachu w budynku szkoły

1:52:30 radna Moroz – życzenia dla wójta i sołtysów z okazji dnia samorządowca

1:53:10 sołtysn Wojnowic, Kamil Antas - nowa linia autobusowa 865 jakie koszty ponosi budżet gminy oraz wniosek o przedłużenie kursu do Wojnowic , kiedy autobusy gminne powrócą na swoje stare trasy – odpowiada A.Czech

2:06:25 dodatkowe pytania od p.Antosa

2:07:20 głos zabiera wójt gminy , składa podziękowania za owocne obrady , podejmuje próbę podsumowania dzisiejszej sesji

2:10:10 radna Popiołek dziękuje za pozytywne potraktowanie uchwał dotyczących szkoły

2:10:30 gość p. Biliński z Gajkowa zadaje pytanie czy radni i władze gminy są za dalszą rozbudową chodnika wzdłuż drogi 455

2:16:55 radny Zakręta kontynuacja tematu chodników

2:19:15 wójt składa wyjaśnienia dotyczące współfinansowania inwestycji drogowych

2:21:25 sołtys Gajkowa, Tadeusz Fugol , dalszy ciąg problemów komunikacyjnych, przystanki, chodniki

2:22:40 radny Kusiak polemizuje z podejściem do tematu gościa p. Glińskiego

2:23:30 zamknięcie obrad sesji

Opracował B.L.