--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XLI Sesja Rady Gminy Czernica (+skrypt) 28 marca 2018 roku

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 3273
Skrypt do XLI Sesji Rady Gminy z dnia 28-03-2018

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , radnego powiatu, sołtysów , dyrektorów placówek , prezesa , obecnych gości i widzów TVL

0:30 Przedstawienie propozycji porządku obrad

- 1. stwierdzenie prawomocności obrad
- 2. przyjęcie porządku obrad
- 3. zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
- 4. informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym
- 5. sprawozdanie wójta z działań w okresie między sesyjnym

- 6. rozpatrzenie projektów uchwał

6.1 zmiany w budżecie gminy na rok 2018

6.2 zmiany uchwały 37/311/2017 ws wieloletniej prognozy finansowej gminy

6.3 zmiany uchwały 28/228/2017 ws dostosowania SP i Gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

6.4 określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tyg. wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli którzy nie mają jeszcze ustalonego takiego wymiaru

6.5 podział gminy na stałe obwody głosowania, ustalenie numerów oraz siedzib OKW

- 7. interpelacje i zapytania radnych

- 8. odpowiedzi na zapytania radnych z pop. sesji

- 9. wnioski i oświadczenia radnych

- 10 .sprawy różne

- 11. zamknięcie obrad


2:30 Stwierdzenie prawomocności obrad – 15 radnych obecnych na sesji , przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji

2:50 Informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

6:00 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta , referuje zca A.Czech

26:20 punkt 6.1 obrad zmiany w budżecie gminy referuje skarbnik

27:35 radna Brandys – pyta o środki dotyczące przedszkola w Ratowicach – odpowiada kierownik Kropielnicki

30:15 radna Moroz – czy przewidziane wydatki na odnowienie w budynku U.Gminy są uzasadnione oraz ilu nowych pracowników będzie zatrudnionych w urzędzie – odpowiada A.Czech

42:40 radne Popiołek, Fuchs i Andrus podnoszą temat parkingów przy obiektach szkolnych

45:30 radna Brandys – brak informacji nt parkingu przy szkole w Ratowicach radna Fuchs – parking w Chrząstawie , radna Moroz – parking w Czernicy w dyskusji ze strony U.Gminy odpowiada A.Czech

54:10 końcowe wyjaśnienia wójta , przewodniczący Kusiak zamyka tą dyskusję gdyż daleko odbiegła od tematu zasadniczego

55:25 odczytanie projektu uchwały , głosowanie

11 głosów za uchwałą / 2 głosy przeciw / 1 wstrzym.

59:10 punkt 6.2 porządku obrad – zmiana prognozy finansowej – referuje skarbnik

1:00:25 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 12 głosów za/ 2 głosy wstrz.

1:02:30 punkt 6.3 porządku obrad – zmiana uchwały 28/228/2017 referuje sekretarz Zaraś

1:03:45 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za jednogłośnie

1:05:50 punkt 6.4 porządku obrad – ustalenie tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli referuje sekretarz Zaraś

1:07:30 odczytanie projektu uchwały , głosowanie – 14 głosów za uchwałą

1:11:20 punkt 6.5 porządku obrad – podział gminy na obwody, siedziby OKW - referuje sekretarz Zaraś – nastapiła zmiana siedziby OKW w Czernicy

1:13:40 odczytanie projektu uchwały, głosowanie – 12 głosów za/ 2 głosy wstrzym.

1:16:00 punkty 7 i 8 porządku obrad – przewodniczący stwierdza brak tematów

1:16:20 punkt 9 porządku obrad – oświadczenia i wnioski radnych – na wniosek radnej Brandys dot. utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Katowicach odczytano pisemną odpowiedź wójta

1:17:50 punkt 10 sprawy różne

1:17:55 radna Moroz pyta o obietnicę jaką złożył wójt a dotyczy ulicy Jemiołowej

1:19:25 radny Zakręta – przedstawia problemy mieszkańców dotyczące mostu w Jeszkowicach

1:20:20 sołtys Chrząstawy Wlk - czy brana jest pod uwagę alternatywna droga dla pieszych w Chrząstawie , jest możliwość przebudowy ulicy Sportowej

1:22:10 radny Jaskuła – prezentuje co będzie brane pod uwagę przez komisję jeśli chodzi o kolejność realizacji zadań inwestycyjnych przy drogach

1:23:55 radny Wychódzki – dalej w temacie dróg zwraca uwagę radnej Moroz o bezpodstawne pretensje do władz gminy

1:28:20 radna Moroz dalszy ciąg polemiki , interweniuje przewodniczący Kusiak

1:30:40 radna Popiołek – prace przy rowie na ulicy Ogrodowej – sprawę wyjaśnia Kropielnicki

1:34:00 Kamil Antas – ponownie omawia temat związany z ul. Główną w Wojnowicach

1:35:40 radny Wychódzki odczytuje życzenia świąteczne jakie otrzymali oraz w imieniu własnym i pozostałych członków R.G. składa życzenia obecnym na sali i widzom TVL

1:36:40 przewodniczący Kusiak zamyka obrady

Opracował B.L.