--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI Sesja Rady Gminy Czernica 11 marca 2019 rok (+skrypt)

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 620
Skrypt do VI Sesji Rady Gminy z dnia 11-03-2019

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów, dyrektorów placówek , prezesa ZGK , przybyłych gości

0:30 Przewodniczący R.G. przedstawia przybyłych na sesję przedstawicieli policji

1:05 Przed przedstawieniem proponowanego porządku obrad przewodniczący wraz z zastępcą składają życzenia z okazji Dnia Kobiet dla pań radnych

2:50 Przedstawienie propozycji porządku obrad

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Czernica z dnia 25 stycznia 2019 r.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym

6.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres między sesyjny.

7.    Podziękowania Wójta Gminy Czernica dla sołtysów mijającej kadencji.

8.    Sprawozdanie z-cy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany statutów sołectw;

2) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Czernica;

3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2019 r.;

4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Orzechowa;

5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Lawendowa;

6) w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Chrząstawa Mała (1929D) oraz Dobrzykowice (1922D);

7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2019;

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków

10) w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;

11) w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

10.    Oświadczenia radnych.

11.    Sprawy różne.

12.    Zamknięcie obrad Rady.

5:40 radny Ryszard Wychudzki proponuje zmianę kolejności uchwał punkt 9.5 będzie procedowany przed punktem 9.4

6:35 głosowanie nad zaproponowanymi zmianami i całością porządku obrad , 15 radnych za

7:05 punkty 1 , 3 i 4 porządku obrad przyjete

8:15 punkt 5 porządku obrad - informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

13:30 punkt 6 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

23:20 punkt 7 porządku obrad , wójt gminy wraz z sekretarzem składają podziękowania dla sołtysów mijającej kadencji

28:55 radny Ryszard Wychudzki , sołtys Łan w imieniu wszystkich sołtysów dziękuje wójtowi , pracownikom gminy i radzie gminy za owocną współpracę w mijającej kadencji

31:30 punkt 8 porządku obrad – sprawozdanie z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie składa z-ca komendanta miejskiego policji we Wrocławiu

50:55 radny Adam Jaskuła puentuje złożone przez komendanta informacje , dodaje swoje przemyślenia , głos w tym temacie zabiera także radny Leszek Kusiak

54:30 punkt 9.1 porządku – zmiany statutów sołectw , referuje Andrzej Czech

1:10:15 głosowanie – 15 głosów ( jednogłośnie ) za uchwałą

1:11:50 punkt 9.2 porządku obrad , tekst jednolity statutu gminy – referuje sekretarz gminy Marcin Golański , głosowanie 14 głosów za /1 wstrzymujący

1:13:45 punkt 9.3 porządku obrad , program opieki nad zwierzętami – referuje sekretarz gminy , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:18:30 punkt 9.4 porządku obrad , nadanie nazwy ulicy Lawendowa w Ratowicach - referent Robert Kropielnicki , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:19:50 punkt 9.5 porządku obrad , nadanie nazwy ulicy Orzechowa w Ratowicach - referent Robert Kropielnicki , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:20:50 punkt 9.6 porządku obrad , lokalizacja przystanków w Chrząstawie M. i Dobrzykowicach – referent kierownik referatu Krzysztof Paliwoda

1:22:45 pytanie zadaje radna Iwona Fuchs , wyjaśnia referent , do dyskusji włącza się przewodniczący Leszek Kusiak oraz kolejno radna Katarzyna Moroz i radny Adam Jaskuła

1:28:00 głosowanie nad uchwałą 14 głosów za / 1 wstrzym.

1:28:40 punkt 9.7 porządku obrad , zmiana uchwały XXXVIII z 2013 roku – referuje Krzysztof Paliwoda , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:30:35 punkt 9.8 porządku obrad , udzielenie pomocy finansowej na wroSIP – referuje Robert Kropielnicki , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:32:20 punkt 9.9 porządku obrad , udzielenie pomocy finansowej przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gajkowie – referuje Robert Kropielnicki , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:35:20 punkt 9.10 porządku obrad , zmiany w budżecie gminy na rok 2019 – referuje skarbnik Dorota Wnuk-Lipińska – zapytania składają

1:36:40 radna Anna Andrusyn 1:49:50 i 2:07:00 radna Katarzyna Moroz 1:51:40 radny Jarosław Jagielski 1:53:35 radna Iwona Fuchs 1:59:10 radna Agnieszka Fugol 2:03:45 przewodniczący Leszek Kusiak

odpowiadają – wójt Włodzimierz Chlebosz , zastepca Andrzej Czech , kierownik Robert Kropielnicki , głosowanie 12 głosów za / 3 wstrzymujące się

2:08:40 punkt 9.11 porządku obrad , zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – referuje skarbnik gminy , dyskusja :

2:09:30 radna Anna Andrusyn 2:20:20 radny Jarosław Jagielski 2:21:35 radny Adam Jaskuła 2:22:10 radny Zdzisław Dobrzański

Odpowiadają - wójt Włodzimierz Chlebosz i zastepca Andrzej Czech

2:23:20 głosowanie nad uchwałą 12 głosów za/ 2 wstrzymujące/ 1 nieważny

2:24:10 punkt 10 porządku obrad – oświadczenia radnych

2:24:15 radna Katarzyna Moroz porusza sprawy komunikacji i zmian w rozkładach jazdy – wyjaśnia wójt Włodzimierz Chlebosz uzupełnia kierownik Krzysztof Paliwoda

Zdecydowana krytyka tych zmian : 2:30:35 radna Agnieszka Fugol 2:31:20 radny Jarosław Jagielski 2:34:40 radna Anna Andrusyn

2:44:10 punkt 11 – sprawy różne

2:44:20 sołtys Chrząstawy M. Stanisław Pawlik przedstawia swoje opinie na temat poruszanych spraw na sesji

3:13:20 sołtys Wojnowic Kamil Antas dodaje swoje uwagi

3:17:40 radny Zdzisław Dobrzański dyskusja nt przyznawania środków kosztem innych sołectw

3:19:20 radna Anna Andrusyn polemizuje , przypomina wójtowi że nie przedstawił oficjalnie nowego sekretarza gminy

3:20:25 wójt Włodzimierz Chlebosz ustosunkowuje się do wcześniejszych wypowiedzi sołtysów i radnych , głównie nt gospodarowania budżetem gminy

3:31:40 radny Jarosław Jagielski pyta jakie są procedury przy nadawaniu nazw ulicom odpowiedzi udziela Andrzej Czech

3:35:05 zca wójta Andrzej Czech ustosunkowuje się do niektórych kwestii poruszonych przez sołtysa Stanisława Pawlika

3:38:25 sołtys Tadeusz Fugol ponownie w temacie komunikacji

3:39:40 odpowiada kierownik Krzysztof Paliwoda

3:44:30 wójt Włodzimierz Chlebosz odpowiada sołtysom ws komunikacji zbiorowej

3:46:15 sołtys Kamil Antas kontynuuje temat komunikacji

3:47:10 radny Adam Jaskuła tłumaczy jak uzbierać środki na organizację dożynek

3:49:30 radna Iwona Fuchs polemizuje ws spożytkowania środków na boiska

3:50:50 radna Anna Andrusyn odnosi się do wystapienia radnego Jaskuły

3:51:30 radny Jarosław Jagielski wyjasnia powód wcześniejszego zapytania

3:53:03 przewodniczący Leszek Kusiak wraca do tematu finansowania dożynek

3:53:30 Zamknięcie obrad sesji

Opracował B.L.