--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IV Sesja Rady Gminy Czernica 25 styczeń 2019

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 2131
Skrypt do IV Sesji Rady Gminy z dnia 25-01-2019

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek ,obecnych gości i widzów TVL

1:15 Przewodniczący podał propozycję porządku obrad do którego radny Ryszard Wychudzki zgłosił wniosek o dodanie projektu uchwały ws uznania skargi na działania wójta za bezzasadną , po głosowaniu 15 radnych było za , dodany wniosek jest pkt 6.6 porządku obrad

Przedstawienie propozycji porządku obrad1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres między sesyjny.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. dopłaty do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

2. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Łany

4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Nadolice Małe

5. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne

6. uznania skargi na działania wójta za bezzasadną

7. Oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad Rady.

5:05 Głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad – 15 radnych za proponowanymi zmianami

5:50 punkty 1, 2, i 3 porządku obrad przyjęte

6:40 punkt 4 porządku obrad - informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym

9:40 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

rozpatrzenie projektów uchwał :

16:30 punkt 6.1 ws dopłaty do ceny taryfowej , referuje kierownik referatu Robert Kropielnicki projekt zakłada dopłatę 0,5 zł do m3 ścieków

17:30 radna Iwona Fuchs zadaje pytania na temat kanalizacji w obu Chrząstawach o stan projektów , zaawansowanie prac ,umowy z wykonawcami , odpowiada referujący temat

20:10 radna Anna Andrusyn polemizuje z niektórymi informacjami i prosi o dodatkowe wyjaśnienia

21:10 referujący wyjaśnia i dyskutuje z obiema radnymi w końcu deklaruje że sprawdzi wszystkie wątki i udzieli odpowiedzi

22:50 na pytanie czy w bieżącej kadencji zostanie wybudowana kanalizacja w Chrząstawie Wlk odniósł się zca wójta Andrzej Czech

28:00 radna Iwona Fuchs wnioskuje aby jako rekompensatę dla mieszkańców którzy płacą podatki a reszta gminy ma dopłatę do ścieków , zrealizować dodatkowo oświetlenie osiedla Ziołowego

29:05 stanowisko gminy na tak postawioną kwestię przedstawia zca wójta Andrzej Czech

33:20 swoje uwagi w tym temacie prezentuje wójt Włodzimierz Chlebosz

37:30 głosowanie na uchwałą – 13 głosów za 2 głosy wstrzymujące

39:10 punkt 6.2 ws regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

projekt przedstawia Robert Kropielnicki , komisje rady pozytywnie zaopiniowały ten projekt , brak uwag radnych

40:50 głosowanie – 15 radnych za uchwałą

41:25 punkt 6.3 zmiana planu zagospodarowania – Łany , chodzi o usunięcie błędnego zapisu komisja ani radni nie mają uwag , w głosowaniu 14 głosów za uchwałą 1 głos wstrzymujący

43:00 punkt 6.4 zmiana planu zagospodarowania – Nadolice Małe , kierownik Robert Kropielnicki wyjaśnił iż zmiana związana jest z projektem realizacji świetlicy wiejskiej

43:45 brak uwag ze strony komisji oraz radnych , głosowanie nad uchwałą – 15 radnych za

44:25 punkt 6.5 dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła , referuje sekretarz gminy Marian Zaraś – dotacja w wysokości 3000 zł. na zakupione po 01-01-2019 ekologiczne źródło ciepła. Jednocześnie referujący wniósł autopoprawkę do projektu aby kryteria przyznania dotacji nie odbiegały od zastosowanych w gminach ościennych. Po zapoznaniu się radnych z treścią autopoprawki i dodatkowych wyjaśnieniach na pytanie radnego Adama Jaskuły przystąpiono do głosowania

48:25 brak uwag komisji zagospodarowania przestrzennego i komisji budżetu i finansów głosowanie 15 radnych za uchwałą

51:50 punkt 6.6 referuje przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Mateusz Kwaśny

53:40 odczytanie projektu uchwały , głosowanie 14 głosów za uchwałą , 1 wstrzymująca

55:10 punkt 7 – oświadczenia radnych

55:20 radna Katarzyna Moroz zaapelowała aby wobec sytuacji jaka miała miejsce w Gdańsku i próbom studzenia emocji , zastosować to też na tej sali aby nie była areną złych zachowań , a ze swej strony przeprasza jeśli kiedyś kogoś uraziła.

57:00 radny Adam Jaskuła wraca do sprawy nowo kupowanych pieców , aby wyraźnie wskazać jakie będą dofinansowane gdyż sprzedawcy mogą próbować wciskać stare modele nie spełniające norm.

59:50 punkt 8 sprawy różne

1:00:00 radna Anna Andrusyn – zapytanie w sprawie dokumentów na budowę kanalizacji odpowiedzi udzielił Robert Kropielnicki

1:00:20 radna Agnieszka Fugol na fali doniesień o kradzieżach prosi o spotkanie z przedstawicielami policji

1:01:10 radny Ryszard Wychudzki mówi o planowanym spotkaniu na początku lutego

1:02:30 radna Katarzyna Moroz mówi o podejściu do tego tematu dzielnicowego i jego szefów , apel o wzmożenie patroli

1:03:50 dalszy ciąg dyskusji na ten temat

1:04:15 przewodniczący Leszek Kusiak zamyka obrady

Opracował B.L.